Aranykocsi Zrt.
Közlemény Részvényeseink részére:

Az ARANYKOCSI Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhelye: 2898 Kocs, Kossuth Lajos utca 1. cégjegyzékszáma: Cg.11-10-001432/ ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 2013.április 24. napján megtartott évi rendes közgyűlés úgy határozott, hogy a részvénytársaság nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja.
Az átalakítás sem a részvények darabszámát, sem azok névértékét, sem az azokhoz fűződő, az alapszabályban rögzített jogokat nem érinti.
Az átalakítás kezdő időpontja 2013.április 25. az átalakítás időtartama 120 naptári nap.
Amennyiben valamennyi részvényt benyújtották, az átalakulási folyamat hamarabb lezárható.
A részvénytársaság ezúton felhívja a részvényeseit, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket szíveskedjenek legkésőbb 2013.augusztus 21. napján a részvénytársaság 2898 Kocs, Kossuth Lajos utca 1. 1. emelet 3. szám alatti helyiségben benyújtani.
A részvénytársaság figyelmezteti a részvényeseket arra, hogy
A részvény átalakítás időpontja a benyújtásra megjelölt utolsó napot követő munkanap, vagyis 2013.augusztus 22.
A részvénytársaság a nyomdai úton előállított részvényeket az átalakítás napjával, vagyis 2013.augusztus 22.-ével érvénytelenné nyilvánítja és az átalakított értékpapírokat értékesíti.
Az érvénytelenné nyilvánított részvény tulajdonosa követelheti a dematerializált részvény kiadását, vagy ha az értékesítés már megtörtént, a dematerializált részvény ellenértékét.Tisztelettel:


László Kálmán
vezérigazgató